Organizacja, a organizowanie

Organizacja, a organizowanie

aperam

Pracujesz w organizacji? Warto więc wiedzieć czym tak naprawdę jest organizacja.

W zarządzaniu można wyróżnić kilka funkcji, a jedną z nich jest organizowanie. W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje o organizacji i organizowaniu. Wbrew dość łatwemu skojarzeniu, są to zupełnie różne pojęcia. 

Organizacja

Organizacja jest otwartym systemem społeczno-technicznym, zorientowanym celowo i mającym określoną strukturę (sposób uporządkowania).

Organizacja w ujęciu:

 • rzeczowym jest instytucją lub grupą funkcjonalną, w skład której wchodzą celowo zorganizowane zespoły ludzi i rzeczy,
 • czynnościowym jest procesem polegającym na celowym zgrupowaniu ludzi i rzeczy w taki sposób, by sprawnie osiągały założone cele,
 • atrybutowym eksponuje właściwości rozpatrywanej organizacji - pozytywne lub negatywne, istotne lub nieistotne itd.

Cechy organizacji:

 1. Organizacje są towarami człowieka (artefaktami), stworzonymi dla wykonania określonego celu (celów), a zatem są celowo zorientowane;
 2. W skład organizacji wchodzą ludzie oraz rzeczowe środki (aparatura), którymi ci ludzie posługują się w swych działaniach;
 3. Organizacje są systemami zachowującymi się rozmyślnie, zdolnymi do korygowania, a nawet zmiany pierwotnie wyznaczonych celów;
 4. Organizacje są wyodrębnione z otoczenia, a równocześnie otwarte; czerpią z otoczenia: ludzi, materie, energię, informacje i wartości; przekazują do otoczenia: dobra, usługi, informacje, wartości;
 5. Organizacje są ustrukturyzowane i zhierarchizowane w podwójnym znaczeniu: zawierania się podsystemów w systemie (inkluzja) oraz podporządkowania jednych ludzi i komórek organizacyjnych innym;
 6. Organizacje mają wyodrębniony człon kierowniczy sterujący ich funkcjonowaniem i rozwojem;
 7. Organizacje utrwalają sposoby zachowania ludzi i zasoby ich współdziałania (strukturę) w drodze formalizacji;
 8. Organizacje są systemami samoorganizującymi się, zdolnymi do podnoszenia stopnia swego wewnętrznego uporządkowania (negatywnej entropii);
 9. Organizacje są stabilne, zdolne do utrzymania równowagi dzięki procesom homeostazy lub ekspansji;
 10. Organizacje są ekwifinalne, zdolne do osiągania tych samych rezultatów różnymi drogami wychodząc z różnych stanów początkowych.

org
(fot. porozumieniewarszawa)

Organizowanie

Organizowanie polega na tworzeniu struktur organizacyjnych oraz logicznym grupowaniu działań i zasobów. Należy więc grupować czynności, zadania oraz pracowników. Warto tworzyć komórki organizacyjne, aby uzyskać szybki przepływ informacji, a także żeby było wiadome kto jest czyim przełożonym.

Etapy procesu organizowania:

 1. Dokładne ustalenie całej pracy, którą należy wykonać.
 2. Podział całej pracy na czynności logiczne.
 3. Łączenie w logiczny i sprawny sposób pracy członków organizacji.
 4. Ustalenie mechanizmu koordynacji pracy członków organizacji tak, aby stanowiła jednolitą, harmonijną całość.
 5. Sprawdzanie skuteczności organizacji i wprowadzanie poprawek w celu utrzymania lub zwiększania tej skuteczności.
Czym są finanse? Czym są finanse?

Czym tak naprawdę są finanse? Jakie są jego funkcje? Wszystk...

Ekonomia - podstawowa wiedza Ekonomia - podstawowa wiedza

Czym tak naprawdę jest ekonomia? Na jakie działy można ją po...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!