Co warto wiedzieć o motywowaniu?

Co warto wiedzieć o motywowaniu?

premium-consulting

Jak motywować pracowników? Jakie środki motywowania można stosować? W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na te pytania i nie tylko.

W zarządzaniu można wyróżnić kilka funkcji, a jedną z nich jest motywowanie. W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje o motywowaniu i motywacji.

Motywacja

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania.

Motywację można podzielić na:

 • pozytywną - urzeczywistnianie celów i dążeń pracownika w miarę spełnienia oczekiwań pracodawcy,
 • negatywną - pobudzanie pracowników do pracy przez stwarzanie poczucia zagrożenia.

Modele motywacji:

 • model tradycyjny – decyzje są podejmowane przez kierowników, praca jest środkiem na uzyskanie dochodów i zaspokojenia potrzeb, pracownicy nie decydują samodzielnie, bo uważa się ich za leniwych,
 • model zasobów ludzkich – koncepcja współdziałania, zachęca się podwładnych do rozwoju inicjatywy, zwiększenie zakresu działań podejmowanych przez pracowników,
 • model stosunków współdziałania – rozliczanie pracowników z osiągniętych wyników, większość ludzi jest motywowana z góry i nie traktuje pracy jako przymusu.

Teorie motywacji:

 • teoria treści - zajmuje się tym co motywuje, zaspokoja potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, uznania, społeczne, samorealizacji,
 • teoria procesu - jest uzależniona od oczekiwań pracownika, instrumentalności wyniku oraz cenności nagród, koncentruje się na tym jak się motywuje,
 • teoria wzmocnienia - ustala w jaki sposób skutki poprzedniego działania wpływają na zachowania w przyszłości w procesie uczenia się jednostki.

motywowanie
(fot. altechjp)

Motywowanie

Motywowanie opiera się na stosowaniu różnych środków i mechanizmów w celu zachęcenia pracowników do wykonywania działań. Można zastosować środki, takie jak zachętę, w formie podwyżki, negocjacje, albo przymus w formie zagrożenie zwolnieniem. Wszystko po to, by cele i zadania przedsiębiorstwa zostały zrealizowane.

Podstawowy proces motywowania:

 • niezaspokojona potrzeba,
 • napięcie,
 • popędy,
 • poszukiwanie,
 • zaspokojona potrzeba,
 • osłabienie napięcia.

Środki motywowania:

 • środki przymusu - zawierają w sobie konieczność podporządkowania się pracowników pod groźbą sankcji w przypadku nieprzestrzegania, zobowiązania przyjęte dobrowolnie, zmuszające do określonych zachowań; np. rozkazy, nakazy, regulamin,
 • środki zachęty - polegają na na nagradzaniu pozytywnych zachowań, co ma wzmocnić prawdopodobieństwa ich powtórzenia w przyszłości; np. premie, awanse, nagrody,
 • środki perswazji - opierają się na dialogu I partnerstwie stron w organizacji na linii przełożony – podwładny, tworzą pozytywną relację; np. wsparcie, negocjacje, polityka szkoleń.

 

 

Specjalna sekcja o crowdfundingu na stronie KNF Specjalna sekcja o crowdfundin...

Crowdfunding w Polsce zyskuje na popularności. Przeczytajcie...

Krótszy dzień pracy latem? Krótszy dzień pracy latem?

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w czasie letnich upa...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!