Podstawowe grupy ról i umiejętności kierowniczych

Podstawowe grupy ról i umiejętności kierowniczych

lexinform

Zakładasz organizację i zastanawiasz się jakie powinny być role w firmie albo jakich umiejętności poszukiwać? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Kierowanie według J.A.F. Stoner to "praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Wszystkie organizacje mają ludzi odpowiedzialnych za pomaganie im w osiąganiu celów. Ludzi tych nazywa się kierownikami."

Kierownik - to osoba odpowiedzialna za takie działania, które dążą do sprawnego i skutecznego osiągnięcia wyznaczonych celów organizacji.

Role kierownicze

H. Mintzberg przeanalizował pracę różnych kierowników i na tej podstawie wytypował 10 podstawowych ról kierowniczych, które następnie zamknął w trzech grupach:

1) Role interpersonalne, są związane z kontaktami z innymi ludźmi:

 • reprezentant - bierze udział np. w uroczystości otwarcia nowego zakładu;
 • przywódca - pozyskuje, szkoli i motywuje pracowników;
 • łącznik - koordynuje prace dwóch zespołów pracowników, pracujących na różnych zmianach.

2) Role informacyjne, wymagające przetwarzania informacji:

 • obserwator - śledzi sprawozdania branżowe w celu nadążania za rozwojem wydarzeń;
 • propagator - wysyła notatki prezentujące nowe inicjatywy organizacji;
 • rzecznik - formalnie przekazuje informacje ludziom spoza swojej jednostki czy przedsiębiorstwa.

3) Role decyzyjne, są związane z koniecznością podejmowania decyzji:

 • przedsiębiorca - podejmuje działania usprawniające pracę lub zapoczątkowuje zmiany w firmie;
 • przeciwdziałający zakłóceniom - rozwiązuje konflikty między podwładnymi itp.;
 • dysponent zasobów - decyduje np. o podziale środków finansowych na różne działania;
 • negocjator - negocjuje porozumienia z kluczowym dostawcą albo związkiem zawodowym.

Kierownik
(fot. medium)

Umiejętności kierownicze

Zestaw pożądanych umiejętności kierowniczych zależy w dużym stopniu od zajmowanego stanowiska i poszerza się wraz ze wzrostem odpowiedzialności. Pięć grup umiejętności uznanych za kluczowe dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko to:

 • silna osobowość (pewność siebie, asertywność, stanowczość, elastyczność, umiejętność oceny sytuacji, inicjatywa, odporność na stres);
 • zdolności przywódcze i umiejętność pracy w zespole;
 • zdolności planistyczne i organizacyjne;
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność nawiązywania relacji i wpływania na ludzi.

Inny znany podział umiejętności wygląda następująco:

 • umiejętności techniczne - są niezbędne do wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną organizacją;
 • umiejętności interpersonalne - są potrzebne do nawiązania kontaktu, rozumienia i motywowania zarówno jednostek jak i grup;
 • umiejętności koncepcyjne - są zależne od zdolności myślenia abstrakcyjnego;
 • umiejętności diagnostyczne i analityczne - umożliwiają one menedżerowi zaprojektowanie najstosowniejszej reakcji w danej sytuacji.

Cechy dobrego kierownika:

 • samodyscyplina i samodzielność,
 • asertywność,
 • zdolność do motywowania innych,
 • empatia,
 • zdolność do łagodzenia konfliktów,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • pewność siebie,
 • odporność na stres,
 • sumienność,
 • pasja i zaangażowanie.

 

Co warto wiedzieć o motywowaniu? Co warto wiedzieć o motywowani...

Jak motywować pracowników? Jakie środki motywowania można st...

Koronawirus a gospodarka Koronawirus a gospodarka

Koronawirus ma wielki wpływ na gospodarkę. Zauważono już pie...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!