Co warto wiedzieć o kontrolowaniu?

Co warto wiedzieć o kontrolowaniu?

wifisalzburg

Jakie można wyróżnić zasady kontrolowania? Jakie typy kontroli można stosować w firmie? W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na te pytania i nie tylko.

W zarządzaniu można wyróżnić kilka funkcji, a jedną z nich jest kontrolowanie. W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje o kontrolowaniu i kontroli.

Kontrola

Kontrola to ogólne porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. W innym sensie dopilnowanie, aby wszystko funkcjonowało zgodnie z ustalonymi zasadami.

Funkcje kontroli:

 • ochronna – zabezpieczenie przed zmniejszeniem się sprawności przedsiębiorstwa,

 • kreatywna – pobudzanie i inicjowanie działań do podnoszenia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa,

 • sygnalizacyjno – infromacyjna,

 • instruktażowo – doradcza,

 • profilaktyczna.

Typy kontroli:

 • wstępna – ma charakter prewencyjny, jej celem jest zapobieganie przyszłym, potencjalnym odstępstwom od przyjętych założeń,
 • bieżąca – odbywa się równolegle z kontrolowanymi działaniami,
 • doraźna – przeprowadza się ją tylko w razie potrzeby, ma ona charakter interwencyjny i w dużym stopniu zaskakuje osoby kontrolowane,
 • końcowa – jest to podstawowy, najczęstszy typ kontroli. Polega na porównaniu ostatecznych efektów konkretnego działania z przyjętymi uprzednio standardami.

kontrolowanie
(fot. spiegel )

Kontrolowanie

Kontrolowanie polega na obserwowaniu postępów organizacji w osiąganiu przyjętych celów. Należy określić efektywność działań pracowników i wykorzystywania zasobów podlegających kontroli. Ważne jest sprawdzenie czy działalność danej jednostki przebiega właściwie oraz, czy przekazywane zadania są realizowane.

Etapy procesu kontrolowania:

 1. Ustalenie norm.
 2. Mierzenie wyników.
 3. Porównanie pierwszego i drugiego punktu.
 4. Ocena wyników działania:
  • utrzymanie statusu quo,
  • korekta odchyleń,
  • zmiana norm.

Zasady kontrolowania:

 • natychmiastowości (natychmiastowe informacje o odchyleniach),
 • obiektywności (kontrola wyników pracy podwładnych),
 • korygowania (nie statyczna, ale dynamiczna).
Co warto wiedzieć o kontrolowaniu? Co warto wiedzieć o kontrolowa...

Jakie można wyróżnić zasady kontrolowania? Jakie typy kontro...

STARY SEKTOR FINANSOWY GARDZI CYFRYZACJĄ? TO SIĘ MOŻE ŹLE SKOŃCZYĆ! STARY SEKTOR FINANSOWY GARDZI...

Ostatnie 12 miesięcy pokazało, że technologia jest niezwykle...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!