Co warto wiedzieć o kontrolowaniu?

Co warto wiedzieć o kontrolowaniu?

wifisalzburg

Jakie można wyróżnić zasady kontrolowania? Jakie typy kontroli można stosować w firmie? W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na te pytania i nie tylko.

W zarządzaniu można wyróżnić kilka funkcji, a jedną z nich jest kontrolowanie. W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje o kontrolowaniu i kontroli.

Kontrola

Kontrola to ogólne porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. W innym sensie dopilnowanie, aby wszystko funkcjonowało zgodnie z ustalonymi zasadami.

Funkcje kontroli:

 • ochronna – zabezpieczenie przed zmniejszeniem się sprawności przedsiębiorstwa,

 • kreatywna – pobudzanie i inicjowanie działań do podnoszenia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa,

 • sygnalizacyjno – infromacyjna,

 • instruktażowo – doradcza,

 • profilaktyczna.

Typy kontroli:

 • wstępna – ma charakter prewencyjny, jej celem jest zapobieganie przyszłym, potencjalnym odstępstwom od przyjętych założeń,
 • bieżąca – odbywa się równolegle z kontrolowanymi działaniami,
 • doraźna – przeprowadza się ją tylko w razie potrzeby, ma ona charakter interwencyjny i w dużym stopniu zaskakuje osoby kontrolowane,
 • końcowa – jest to podstawowy, najczęstszy typ kontroli. Polega na porównaniu ostatecznych efektów konkretnego działania z przyjętymi uprzednio standardami.

kontrolowanie
(fot. spiegel )

Kontrolowanie

Kontrolowanie polega na obserwowaniu postępów organizacji w osiąganiu przyjętych celów. Należy określić efektywność działań pracowników i wykorzystywania zasobów podlegających kontroli. Ważne jest sprawdzenie czy działalność danej jednostki przebiega właściwie oraz, czy przekazywane zadania są realizowane.

Etapy procesu kontrolowania:

 1. Ustalenie norm.
 2. Mierzenie wyników.
 3. Porównanie pierwszego i drugiego punktu.
 4. Ocena wyników działania:
  • utrzymanie statusu quo,
  • korekta odchyleń,
  • zmiana norm.

Zasady kontrolowania:

 • natychmiastowości (natychmiastowe informacje o odchyleniach),
 • obiektywności (kontrola wyników pracy podwładnych),
 • korygowania (nie statyczna, ale dynamiczna).
Czym są aktywa obrotowe? Czym są aktywa obrotowe?

Jak łatwo wytłumaczyć czym są aktywa obrotowe? W tym artykul...

Koronawirus zmienia naszą bankowość Koronawirus zmienia naszą bank...

Pandemia koronawirusa zmienia nie tylko naszą gospodarkę ale...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!