Ekonomia - podstawowa wiedza

Ekonomia - podstawowa wiedza

123rf

Czym tak naprawdę jest ekonomia? Na jakie działy można ją podzielić? Tego dowiecie się w tym artykule.

Ekonomia należy do nauk społecznych wymagających logicznego myślenia, więc zawiera elementy nauk ścisłych. Jest nauką teoretyczną, zajmuje się problemami gospodarczymi i rolą człowieka w tych zjawiskach. Wykorzystuje wiedzę w procesie badawczym z: statystyki gospodarczej, historii gospodarczej, psychologii społecznej oraz socjologii. Teorie ekonomii uzupełniają takie dziedziny jak: statystyka, matematyka, informatyka oraz cybernetyka. Można ją podzielić na dwa działy takie jak: mikroekonomia i makroekonomia.

Funkcje ekonomii:

  • poznawcza - tworzenie obiektywnej wiedzy by wyjaśnić procesy gospodarcze,
  • praktyczno-ekonomiczna/ aplikacyjna/ pragmatyczna - wyciągnięcie właściwych wniosków z wykrytych praw i prawidłowości w celu formułowania prawdziwych praw i hipotez ekonomicznych,
  • prognostyczna/ przewidywalna - świadome wykorzystanie wiedzy ekonomicznej.

Ekonomia pozytywna - występuje wtedy gdy mamy do czynienia z faktami. Fakty te są obiektywne i nie mamy na nie wpływu.

Ekonomia normatywna - występuje gdy mamy do czynienia z wartościującymi sondami, opiniami.

Ekonomia
(fot. 24-ore)

Mikroekonomia, a makroekonomia

Mikroekonomia - to dział nauki ekonomii, który zajmuje się podmiotami ekonomicznymi takimi jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz pewne rynki np. rynek pracy. Skupia się na badaniu zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących np. w przedsiębiorstwie lub gospodarstwach domowych albo czasami na pewnych rynkach. Istotnymi dla mikroekonomii elementami są:

  • ogólna teoria równowagi – jedna z najistotniejszych koncepcji ekonomicznych, która zakłada istnienie konkurencji doskonałej (nikt nie ma wpływu na to, jak kształtują się ceny). Funkcję cenotwórcy pełni rynek, a sprzedający i kupujący to cenobiorcy. Uwzględnione jest to, że wszystkie ceny są wytworzone przez rynek i są zrównoważone. Ogólna teoria równowagi dotyczy głównie badania równocześnie wszelkich rynków, na których dany towar występuje oraz pomaga stworzyć ogólny obraz konsumpcji,
  • analiza cząstkowa – jest to rodzaj analizy mikroekonomicznej, który skupia się na ignorowaniu efektów pośrednich. W sytuacjach, w których te efekty mają zbyt wielkie znaczenie i nie można ich pominąć, wymagane jest zweryfikowanie założeń upraszczających dane zagadnienie.

Najważniejsze pojęcia związane z mikroekonomią to:

  • popyt – ilość dobra, którą nabywcy chętni są zakupić po określonej cenie, w określonym czasie,
  • podaż – ilość dobra, którą sprzedawcy gotowi są zaoferować po określonej cenie, w określonym czasie,
  • rynek – zespół warunków, sprawiających, że możliwe jest przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży dóbr i usług. Gdy cena doprowadza do zrównania popytu z podażą to mamy do czynienia z równowagą na rynku.

Analiza mikroekonomiczna - bada decyzje alokacyjne podejmowane przez indywidualne podmioty gospodarcze. Działania indywidualne często są ze sobą sprzeczne i w wyniku tego prowadzą do konfliktów

Makroekonomia - jest nauką, która zajmuje się badaniem współzależności w gospodarce jako całości. Stara się wyjaśnić, jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się i podlega zmianom. Zajmuje się gospodarką narodową lub światową. Jest nauką o funkcjonowaniu całej gospodarki i jej głównych dziedzin lub aspektów. Głównym przedmiotem zainteresowań makroekonomii jest analiza, która zmierza do zrozumienia kluczowych czynników wyznaczających tendencje w zakresie produkcji inflacji, bezrobocia, dóbr i usług oraz bilansu płatniczego.

Analiza makroekonomiczna - bada całą gospodarkę, dlatego często umykają jej szczegóły. W porównaniu do analizy mikroekonomicznej nie jest tak dokładna, gdyż posiada większą grupę badaną. Niestety jeden podmiot gospodarczy, a cała gospodarka to wielka różnica.

 

Podsumowując: ekonomie można podzielić na dwa rodzaje: mikroekonomie, która skupia się pojedyńczych podmiotach oraz makroekonomie, która bada dużo większą grupę. Cała ta nauka zajmuje się problemami gospodarczymi i rolą człowieka w tych zjawiskach. 

Organizacja, a organizowanie Organizacja, a organizowanie

Pracujesz w organizacji? Warto więc wiedzieć czym tak napraw...

Rekrutacyjne S.O.S Rekrutacyjne S.O.S

Jak uniknąć błędów podczas rozmowy o pracę? W poniższym arty...

Komentarze

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się i otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach!